Account Management
Team Image

Loquitos

Ota-ku,

Competition Level:
Club
Gender Division:
Men
Head Coach:
Asst.Coach:

Event Team Roster

No. Name Position Year Height Goals Assists Ds Turns
01 Hiroshi Yuasa 11 8 8 18
02 Takahiro Kuse 3 4 2 2
03 Takahiro Sugai 7 5 1 7
04 Ryosuke Fukushima 2 1 1 9
08 Sho Mizogami Deep 5'8" 10 0 3 2
11 Masakazu Ohori Handler 1'7" 0 5 2 8
13 Akifumi Muraoka 4 19 3 23
17 Daishi Tamba 1 0 0 0
20 Yuto Kawarasaki 0 4 3 5
42 Yuji Matsumura 1 3 2 3
48 Nicolas Terrasson 0 0 0 7
51 Yoshitaka Tanaka 1 3 3 5
64 Shogo Inokuchi 7 6 2 15
71 Daiki Washio 1 2 3 5
81 Shuntaro Ogawa 6 1 2 4
96 Yuya Yanagisawa 6 1 7 2
98 Taiki Nishigami 1 0 1 3