Account Management
Match Data...


Osaka Spirits (12)
G A D TO
Loquitos (10)
G A D TO

Game Status: Final

Osaka Spirits (12)

Home Team

Osaka,

Coach:
10
PlayersGADT
#01 Nathan Russe 0 1 0 0
#02 Nickolas Hutton 1 1 1 1
#04 Scott Radlauer 2 3 0 5
#13 Richard Veale 0 0 1 0
#18 Yutaro Jinya 1 0 0 2
#19 Masashi Koike 1 0 1 2
#21 Takeshi Nakayama 0 1 0 0
#22 Wesley Groth 2 0 2 2
#23 Naoya Fujiwara 0 0 0 1
#30 Yuta Yamaguchi 1 0 0 4
#49 Jinya Kosuge 0 0 1 1
#55 James Parker 1 0 0 1
#64 Satoshi Miyata 0 2 1 3
#65 Shota Mukonose 0 1 0 0
#87 Rodrigo Arcibar 0 0 0 1

Loquitos (10)

Away Team

Ota-ku,

Coach:
11
PlayersGADT
#01 Hiroshi Yuasa 2 0 1 4
#02 Takahiro Kuse 0 1 0 1
#03 Takahiro Sugai 2 1 1 3
#04 Ryosuke Fukushima 0 0 0 0
#08 Sho Mizogami 3 0 0 0
#11 Masakazu Ohori 0 1 1 2
#13 Akifumi Muraoka 0 5 1 6
#17 Daishi Tamba 0 0 0 0
#20 Yuto Kawarasaki 0 1 3 0
#42 Yuji Matsumura 1 0 0 2
#48 Nicolas Terrasson 0 0 0 3
#51 Yoshitaka Tanaka 0 0 0 0
#64 Shogo Inokuchi 1 1 0 3
#71 Daiki Washio 0 1 0 0
#81 Shuntaro Ogawa 0 0 1 1
#96 Yuya Yanagisawa 2 0 1 0
#98 Taiki Nishigami 0 0 0 0

Game Summary

Osaka Spirits (12) 112233444556777899101010Total: 10
Loquitos (10) 1122334556667888991011Total: 11