Account Management
Match Data...


Bunka Shutter Buzz Bullets (3)
G A D TO
Osaka Spirits (12)
G A D TO

Game Status: Final

Bunka Shutter Buzz Bullets (3)

Home Team

Tokyo,

Coach:
15
PlayersGADT
#01 Shinya Kikuchi 2 0 0 0
#03 Yasuo Takahashi 1 2 0 0
#04 Kenta Kawamata 0 2 0 1
#05 Raito Nose 0 0 0 0
#06 Masashi Kurono 0 1 0 0
#07 Yuta Inomata 2 1 1 3
#10 Masahiro Matsuno 0 1 0 0
#11 Tetsuya Kamimura 1 0 0 0
#12 Yohei Kichikawa 1 1 0 0
#15 Shingo Wakaya 1 0 1 0
#17 Daiki Furikado 0 2 0 0
#18 Takanori Furuzawa 2 3 2 0
#21 Yasuhiro Murata 2 0 0 0
#24 Taiyo Arakawa 1 0 0 0
#30 Bryan Cheng 0 0 1 0
#36 Nobuyuki Sugaya 0 2 0 0
#44 Kazutoshi Takeuchi 1 0 1 1
#45 Wei-Shan Chang 0 0 0 0
#46 Noriko Asada 0 0 0 0
#47 Takuro Inaba 0 0 0 0
#48 Kenji Nagao 0 0 0 0
#49 Akihiko Yoshida 0 0 0 0
#81 Masatsune Miyazaki 1 0 3 0
#82 Tomoyuki Takano 0 0 0 0
#88 Ryoma Katsuta 0 0 0 0
#97 Keiichiro Shiba 0 0 0 0
#99 Kazumi Suga 0 0 0 0

Osaka Spirits (12)

Away Team

Osaka,

Coach:
4
PlayersGADT
#01 Nathan Russe 2 0 0 0
#02 Nickolas Hutton 0 1 1 0
#04 Scott Radlauer 1 1 0 1
#13 Richard Veale 0 0 0 0
#18 Yutaro Jinya 0 1 2 2
#19 Masashi Koike 0 0 0 3
#21 Takeshi Nakayama 0 0 0 0
#22 Wesley Groth 0 0 0 1
#23 Naoya Fujiwara 0 0 0 0
#30 Yuta Yamaguchi 0 1 1 0
#49 Jinya Kosuge 1 0 0 0
#55 James Parker 0 0 0 1
#64 Satoshi Miyata 0 0 0 0
#65 Shota Mukonose 0 0 0 0
#87 Rodrigo Arcibar 0 0 0 0

Game Summary

Bunka Shutter Buzz Bullets (3) 123345677891011121313141415Total: 15
Osaka Spirits (12) 1111122222223344Total: 4