Account Management
Match Data...


Bunka Shutter Buzz Bullets (3)
G A D TO
Johnny Bravo (4)
G A D TO

Game Status: Final

Bunka Shutter Buzz Bullets (3)

Home Team

Tokyo,

Coach:
15
PlayersGADT
#01 Shinya Kikuchi 2 3 0 0
#03 Yasuo Takahashi 0 0 2 0
#04 Kenta Kawamata 0 1 0 1
#05 Raito Nose 0 0 1 2
#06 Masashi Kurono 1 2 0 1
#07 Yuta Inomata 0 0 0 2
#10 Masahiro Matsuno 2 2 0 1
#11 Tetsuya Kamimura 3 0 0 0
#12 Yohei Kichikawa 1 1 0 2
#15 Shingo Wakaya 0 0 0 0
#17 Daiki Furikado 2 4 2 0
#18 Takanori Furuzawa 1 0 1 1
#21 Yasuhiro Murata 0 0 1 1
#24 Taiyo Arakawa 1 0 0 0
#30 Bryan Cheng 0 0 0 0
#36 Nobuyuki Sugaya 1 1 0 0
#44 Kazutoshi Takeuchi 0 0 0 0
#45 Wei-Shan Chang 0 0 0 0
#46 Noriko Asada 0 0 0 0
#47 Takuro Inaba 0 0 0 0
#48 Kenji Nagao 0 0 0 0
#49 Akihiko Yoshida 0 0 0 0
#81 Masatsune Miyazaki 0 0 0 0
#82 Tomoyuki Takano 0 0 0 0
#88 Ryoma Katsuta 0 0 0 1
#97 Keiichiro Shiba 1 1 0 2
#99 Kazumi Suga 0 0 0 0

Johnny Bravo (4)

Away Team

Denver, Colorado

Coach:
James (Jim) Schoettler
12
PlayersGADT
#00 Mark Rauls 0 0 0 0
#03 David Miller 1 0 0 0
#04 Felix Pronove 1 0 0 0
#05 Elliott Erickson 0 1 1 0
#06 Erik Hotaling 0 0 0 0
#09 Robert Korbel 0 0 0 0
#11 Joshua Crane 1 2 0 5
#13 Alan Villanueva 0 1 0 2
#15 Dennison Bechis 2 1 0 3
#16 Jake Marrapode 0 1 0 0
#20 Mo Scott 0 0 0 1
#22 Stanley Peterson 2 0 1 1
#24 Matt Bubernak 0 0 0 0
#29 Sandy Brown 0 0 0 0
#32 Kevin Johnson 0 0 0 0
#34 Henry Konker 0 1 1 1
#35 Todd Wolma 0 0 1 0
#42 Ben Lohre 3 2 0 0
#66 Matt Jackson 1 3 1 1
#72 Dylan Salzman 1 0 1 2
#85 Calvin Delamere 0 0 0 0
#88 Quinn Finer 0 0 0 0

Game Summary

Bunka Shutter Buzz Bullets (3) 112334455667788899101011111212131415Total: 15
Johnny Bravo (4) 1112233445566788991010111112121212Total: 12