Account Management
Match Data...


CRAZY (10)
G A D TO
Chaos (11)
G A D TO

Game Status: Final

CRAZY (10)

Home Team

Tokyo,

Coach:
15
PlayersGADT
#0 Matsumoto Kosuke 0 3 0 1
#03 Akifumi Muraoka 2 2 0 3
#05 Minori Yahata 1 0 1 0
#06 Tomoda Narumi 0 0 0 0
#08 Shotaro Kinoshita 1 5 0 1
#13 Hazuki Irie 3 0 0 0
#16 Daiki Washio 0 0 1 0
#26 Risako Fukuda 2 0 0 0
#31 Yoshiko Fueki 0 0 0 0
#34 Natsuko Yamoto 0 0 0 0
#42 Yuji Matsumura 0 1 1 1
#61 Haruka Suzuki 0 0 0 0
#64 Shogo Inokuchi 1 2 1 2
#68 Kenta Nakasone 2 0 0 1
#94 Kazutaka Sadohara 0 0 0 0
#96 Yuya Yanagisawa 3 2 1 0

Chaos (11)

Away Team

Tokyo,

Coach:
Douglas Heimburger
10
PlayersGADT
#00 Kai Nakazawa 0 2 1 2
#06 Kelsey Percy 0 0 0 0
#07 Seiya Ito 0 0 0 0
#08 Nanoka Abe 0 0 0 0
#09 Mari Iida 0 0 0 0
#11 Masakazu Ohori 1 0 0 0
#13 Ryona Nakamura 0 0 0 0
#18 Komazawa Seiya 4 0 0 0
#20 Austin Rector 0 0 0 0
#22 Wesley Groth 2 1 0 4
#24 Haeri Kim 0 0 0 0
#25 Karli Raimondo 0 0 0 0
#44 Andrea Mularoni 0 0 0 0
#47 Ryota Tomioka 0 2 0 1
#55 Hideaki Mogi 0 0 0 0
#67 Makoto Munakata 0 2 0 0
#85 Casey Degnan 1 1 1 3

Game Summary

CRAZY (10) 1122344556667899101112121313141415Total: 15
Chaos (11) 11222334456666777788991010Total: 10