Account Management
Match Data...


CRAZY (10)
G A D TO
Voltaje U.C (12)
G A D TO

Game Status: Final

CRAZY (10)

Home Team

Tokyo,

Coach:
13
PlayersGADT
#0 Kosuke Matsumoto 1 2 0 2
#03 Akifumi Muraoka 2 2 1 3
#05 Minori Yahata 1 1 1 1
#06 Tomoda Narumi 0 0 0 1
#08 Shotaro Kinoshita 0 2 1 2
#13 Hazuki Irie 0 1 2 1
#16 Daiki Washio 0 0 0 1
#26 Risako Fukuda 0 0 0 0
#31 Yoshiko Fueki 1 1 0 0
#34 Natsuko Yamoto 0 0 0 0
#42 Yuji Matsumura 0 0 0 0
#61 Haruka Suzuki 2 0 0 0
#64 Shogo Inokuchi 1 2 1 1
#68 Kenta Nakasone 1 2 1 1
#94 Kazutaka Sadohara 1 0 0 0
#96 Yuya Yanagisawa 2 0 0 0

Voltaje U.C (12)

Away Team

Bucaramanga ,

Coach:
15
PlayersGADT
#00 Nathalia Rodriguez 2 1 0 0
#03 Anderson Canon Ortega 0 4 1 0
#06 Sandra Morales 0 0 0 0
#07 Jeniffer Hernandez 1 0 0 0
#08 Valentina Vasquez Olarte 0 0 0 0
#09 Silvia Agudelo 1 1 0 0
#10 Michael Espinosa 1 3 1 3
#20 Luisa Fernanda Sánchez 2 0 0 0
#23 Mauricio Galeano Rios 3 0 1 1
#34 Diego Alonso Cordoba 0 1 1 2
#46 Harving Suarez 2 0 0 1
#48 Santiago Velosa 0 1 0 2
#70 Horacio Guzman 1 2 0 1
#81 Cesar Sebastian Madiedo Ardila 0 0 2 0
#88 Taewoo Kim 1 0 0 0
#97 Daniela Hernández 1 2 0 1
#99 Megan Asturias 0 0 1 0

Game Summary

CRAZY (10) 111223333455678888991011111212121313Total: 13
Voltaje U.C (12) 12233456667777891010111111121213141415Total: 15