Account Management
Match Data...


SHINSHU LOOSE (9)
G A D TO
Team Mexico (12)
G A D TO

Game Status: Final

SHINSHU LOOSE (9)

Home Team

Matsumoto,

Coach:
15
PlayersGADT
#00 Chiaki Kawasaki 0 0 0 0
#01 takashi harumoto 0 1 0 0
#06 AKIHIRO KURIKI 1 1 1 0
#07 Ayana Takamasu 4 0 0 0
#10 DAISUKE KAWAGUCHI 2 1 0 3
#16 Rue Kobayashi 0 0 1 0
#17 Kizuku Morosawa 0 1 0 0
#18 SHIN OIKE 3 1 1 3
#19 SHUN AKAMATSU 0 0 0 0
#20 yuki ishikawa 0 1 2 3
#21 Sumiya Satomi 0 2 0 0
#23 KAZUKI OGASAWARA 1 3 1 1
#25 Yuka Sakai 0 0 2 1
#26 Yuki Hirai 0 2 0 4
#28 Nanoka Abe 0 0 1 0
#51 HIRAISHI YOKO 0 0 0 0
#58 Mikiko Akao 0 1 2 0
#81 MANABU HANDA 2 1 0 0
#99 Seiya Ito 2 0 0 0

Team Mexico (12)

Away Team

Ciudad de Mexico,

Coach:
Rodrigo Ocana
10
PlayersGADT
Luis Gonzalez 0 0 0 0
#00 Rosa Baum 0 0 0 0
#00 Carlos Valdivia Herrera 0 0 0 1
#02 Daniela Gutierrez 0 0 0 2
#03 Ilse Maldonado Mandujano 0 2 0 2
#06 maria castillo 0 0 0 1
#07 Veronica Ortega 0 0 0 0
#08 Víctor Bautista González 0 1 1 1
#09 VICTOR HUERTA 0 2 0 0
#10 Minerva Castellanos 0 1 0 0
#11 Sylvia Hernandez 0 0 0 0
#13 Esteban Castañeda 1 0 0 1
#15 Marisol Ruiz Avendaño 0 0 0 0
#16 Jorge López 3 2 0 2
#19 Ulises Gonzalez 1 0 1 2
#21 FRANCISCO SENTIES 1 0 0 0
#22 David Gonzalez 0 2 1 0
#23 Estefania Mondragón 0 0 0 2
#28 Alejandro Aguado 0 0 0 1
#31 Rodrigo Gaviño 0 0 0 0
#33 Ricardo Altamirano Cabrera 1 0 0 0
#36 Ambar Garcia 1 0 0 1
#37 Ricardo Díaz 0 0 0 1

Game Summary

SHINSHU LOOSE (9) 1111233445667789101011111213141415Total: 15
Team Mexico (12) 12333445556677778899991010Total: 10